< <
6 / total: 9

Quranda Faydalarina Diqqət Çəkilən Qidalar

Bir insan Quran ayələrini dərindən düşündüyündə, Allahın kitabında insanın ehtiyac duyduğu hər mövzunu açıqladığını və həm dünyada, həm də axirətdə rahat edə bilməsi üçün insana müxtəlif yollar göstərdiyini fərq edər. Düşünən insanın, Quran ayələrində diqqətini çəkəcək mövzulardan biri də, Allahın insan həyatına və sağlamlığına ən uyğun qidalara, müxtəlif şəkillərdə işarə etməsidir.

Quranda Adı Keçən Meyvələr

Quranda diqqət çəkilən qidalardan biri, bu gün bir çox xəstəliyin qarşısını alan ya da müalicə edici təsiri olduğu elmi olaraq dəqiqləşən meyvələrdir. İnsan orqanizminə çox faydaları olan bu qida növləri, eyni zamanda xoşuna gələn yeməkdir. Allah Quranda, yaratdığı meyvələrin müxtəlifliyinə və gözəlliklərinə diqqət çəkərkən, insanları bunların yaranmalarındakı möcüzəvi detalları düşünməyə də dəvət etmişdir:

Göydən su endirən Odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarırıq. Xurma ağacının tumurcuqlarından, sallanmış salxımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk. Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. (Ənam surəsi, 99)

Yer üzündə yüzlərlə ayrı növdə, ayrı dadda, ayrı rəngdə və qoxudakı meyvənin yaranması üçün Allah, eyni torpağı və suyu səbəb etmişdir. Ayədə “bir-birinə sarmaşmış dənələr çıxartdıq” ifadəsiylə izah edildiyi kimi toxumun illərlə bitib tükənmədən davamlı məhsul verməsi, üzərində düşünülməli mövzulardandır.

Meyvələrin yaradılması qədər, ehtiva etdikləri vitamin və mineralların bolluğu da insanları düşünməyə təşviq edir. Qapqara palçığın içərisində yetişən və torpaqla nə qoxu, nə dad, nə də rəng olaraq ən kiçik bənzərliyi olmayan meyvələr, torpaqdan yalnız insanlar üçün lazımlı olacaq mineralları mənimsəyib alarlar. Bu xüsusiyyətləri sayəsində də, insan sağlamlığına böyük qatqıları olar. Ancaq nə torpağın meyvəyə hansı xüsusiyyətləri qazandıracağını bilməsi, nə də meyvənin şüurlu şəkildə, torpağı komponentləri ayırıb özü üçün lazımlı olan maddələri müəyyən edilmiş nisbətdə ala bilməsi mümkün deyil. Halbuki bu sistem elə mükəmməl nizam içərisində işləyir ki, hər meyvə cinsi, sabit rəng, dad və qoxu, həm də sabit nisbətlərdə mineral və vitamin ehtiva edər. Məsələn, qarpız heç vaxt qırmızı yerinə mavi olmaz, şirin yerinə turş olmaz, ya da özünə xas qoxusu yerinə torpaq qoxusu verməz.

Məhz bu nizamı bütün kainatın tək hakimi, tək ilahı olan Allah qurmuş və insanların üzərində düşünüb şükür etməsi üçün gözlər önünə sərmişdir.

Quranda adı keçən çoxlu sayda meyvə növü vardır. Bu meyvələrin böyük qismi, inananlara cənnətdə də təqdim ediləcək nemətlərdir. Bu hissədə Allahın faydalarına işarə etdiyi meyvələrin orqanizmə olan faydalarına qısaca toxunacağıq.

Albalının Təmin Etdiyi Faydalar

Yüklü budaqları bükülmüş albalı (ağacları) (Vaqiə surəsi, 28)

Albalı, orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləyən meyvədir. Böyrəkləri təsirli şəkildə işlədər, bu səbəbdən bədəndə yığılan sidik cövhəri turşusu və duzlarının çölə atılmasını təmin edər. Bu sayədə romantizmi, kirəclənmə və damar sərtliyi kimi xəstəliklərin də qarşısı alınmış olar. Bundan əlavə albalıda olan kinik turşu, böyrəklərdə qum və daş yaranmasının qarşısını alar, əgər belə bir şey varsa da zaman keçdikcə tökülməsini təmin edər. Albalının böyrək daşıyla yanaşı, öd daşını da salma təsiri vardır. Bundan başqa qandakı zərərli maddələri çölə ataraq qanı təmizləyər. Bu səbəbdən qan çirklənməsi nəticəsi yaranan sızanaq bənzəri dəri problemlərini aradan qaldırar.

Böyrək, öd kisəsi, dəri və qana təmin etdiyi faydalarla yanaşı albalı eyni zamanda qaraciyər üçün də faydalıdır. Müxtəlif xəstəliklər səbəbiylə ya da çox dərman alınmasından qaynaqlanan zəhərlənmə nəticəsi şişən qaraciyərin şişliyini azaldar, yüngülləşdirər və sağalmasına kömək olar.

Albalıda olan şəkər qana çox tez qarışar. Bu da orqanizmə bol miqdarda mineral duzlar və vitamin verərək, bədənin xəstəliklərə qarşı dözümlülüyünün artmasını təmin edər. Həm də albalının içində bol miqdarda fosfor olması da, sinirləri qüvvətləndirər.

Qısaca bu cür çox sayda faydası olduğu aydın olan albalı, Allahın qullarına təqdim etdiyi ikramdır. Milyonlarla ildir heç dəyişmədən, dünyanın hər yerində eyni dad, qoxu, görünüş ilə varlığını davam etdirən albalı, eyni zamanda da onlara sağlamlıq təqdim edən qidadır.

Cənnət Meyvəsi: Banan

Quranda albalı kimi cənnət meyvələri arasında adı keçən başqa meyvə də banandır. Cənnət təsvirlərinin edildiyi ayələrdə, Allah bu meyvələrdən belə bəhs edir:

Onlar tikansız sidr ağacları arasında, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində (Vaqiə surəsi, 28-33)

Əlbəttə cənnətdəki banan da digər bütün nemətlər kimi, dünyadakından daha qüsursuz, heç vaxt xarab olmayan, çox ləzzətli, gözəl qoxulu və hətta bəlkə bizim xəyal edə bilməyəcəyimiz qədər mükəmməl meyvədir. Ancaq Allah dünyada da bu cənnət nemətinin bənzərini yaratmış və möminləri bu meyvədən faydalandırmışdır.

Son dərəcə bəsləyici meyvə olan bananın tərkibində 75% nisbətində su, 1,3% nisbətində zülal və 0,6% nisbətində də yağ var. Geri qalanı isə müxtəlif karbohidratlardan və əhəmiyyətli ölçüdə kaliumdan ibarətdir. Bir çox xəstəliyin müalicəsində faydalı olduğu kimi xüsusilə də, qızdırma, həzm pozğunluğu, əzələ qıc olmaları və əzələ zəifliyi kimi vəziyyətlərdə tövsiyə edilir. Ehtiva etdiyi yüksək nisbətdəki kalium sayəsində, tullantıların vücuddan çölə atılması əməliyyatını asanlaşdırar.

Qan təzyiqinin düşməsini təmin edər. Bununla yanaşı banan, allergiya müalicəsində də istifadə edilir. İçindəki kalium, natrium ilə birlikdə işləyərək hüceyrə və əzələ inkişafını təmin edər, orqanizmin su tarazlığını nizamlayar və ürəyin normal vəziyyətdə döyünməsini təmin edər. Əgər orqanizmdəki natrium-kalium tarazlığı pozulsa, sinir sistemi və əzələlərin fəaliyyətlərində nizamsızlıq meydana gələr. Bu səbəblə kalium tarazlığının qorunması orqanizm üçün son dərəcə əhəmiyyətli mövzudur. Bundan əlavə kalium əksikliyi, bədəndə şiş yaranmasına və qan şəkərinin düşməsinə gətirib çıxaracağı üçün, bəhs olunan tarazlığın qorunması olduqca mühümdür.

Tərkibindəki B6 vitamini sayəsində, zülal və amin turşularının bir çox kimyəvi reaksiyaya girməsində banan, aktiv vəzifə alar. Həm də beynin normal funksiyalarını reallaşdırmasına köməkçi olar. Qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasını dəstəkləyər. Bununla yanaşı bədən mayeləri arasındakı kimyəvi tarazlığı təmin edər. Enerji istehsalına köməkçi olar və stressə qarşı iradə təmin edər. Tərkibində olan karbohidrat, yağ və zülalın metabolik əməliyyatları əsnasında köməkçi ferment funksiyası yerinə yetirər. Həm də bəzi anemiya (qansızlıq) növlərini müalicə edər. Hüceyrə və əzələ inkişafında və bədənin maye tarazlığının qorumasında aktiv rol oynayar. Ürək xəstəliklərində də, müalicə edici təsiri vardır. Tərkibindəki B6 vitaminin əskikliyində isə yorğunluq, şüur bulanıqlığı, əsəbilik, yuxusuzluq, qansızlıq, böyrək daşları və dəri toxumasının pozulması kimi xəstəliklər ortaya çıxar.

İnsanı yaradan Allah, bu meyvəni və ondakı faydaları da yaratmış, Qurandakı işarələrlə insanı bu faydalara yönəltmişdir. Allah bir ayəsində insana istədiyi, ehtiyac duyduğu hər şeyi verdiyini bildirmiş və nankor olmaqdan çəkinməsini xatırlatmışdır:

O sizə istədiyiniz hər şeydən vermidir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, çox nankordur. (İbrahim surəsi, 34)

Üzümün İnsan Həyatındakı Yeri

Sonra həmin su ilə xurma ağaclarını və üzüm bağlarını sizin üçün yetişdirdik. Sizin üçün orada yediyiniz çoxlu meyvələr vardır. (Muminun surəsi, 19)

Üzüm, qida dəyərinin yüksək olması, vitamin və mineral maddələr cəhətdən zənginliyi səbəbiylə əhəmiyyətli qida qaynağıdır. Üzümün içərisində 20-25% nisbətində qana sürətli qarışan şəkər mövcuddur. Bu baxımdan fiziki və zehni iş görən kəslər üçün olduqca faydalıdır; fiziki və zehni yorğunluğu, qansızlığı aradan qaldırar. Tərkibindəki bol dəmir və şəkər sayəsində, bədəndə qan istehsalını artırar. Bundan əlavə qaraciyər, böyrək və həzm sistemi xəstəliklərində təbii dərman təsirinə malikdir. Böyrəkləri işlədər, bədəndə yığılmış sidik cövhəri bənzəri tullantı maddələrin böyrəklər vasitəsilə xaric olmasını təmin edər. Eyni zamanda bədəndəki çoxlu suyu da xaric edərək, yüksək təzyiqi salar. Mədələrində xora və ya qastriti olan kəslərə, oynaq, incə bağırsaq iltihabı və revmatizmi olanlara, qaraciyər və dalağı şişmiş xəstələrə və zəhərlənənlərə üzüm suyu içmələri tövsiyə edilir. Bununla yanaşı ürək əzələlərini qüvvətləndirər. Bronxit və öskürəyə qarşı yaxşı təsirə malikdir. Qanı təmizləyərək, dərinin gözəlləşdirər. Üzüm suyu, süd ifrazatının artmasını təmin etdiyi üçün analara xüsusilə tövsiyə edilir. Üzümdə olan bəzi kimyəvi maddələr dəri xərçənginə tutulma ehtimalını azaldar.

Kalium Anbarı: Nar

Talvar üzərində olan və talvarsız öz gövdəsi üzərində duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan Odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. (Ənam surəsi, 141)

Quran ayələrində adı çəkilən başqa meyvə də nardır. Nar, bol miqdarda kalium, fosfor, kalsium, dəmir, natrium kimi minerallar ilə A, B1, B2, B3 və C vitaminləri ehtiva edir. Tərkibindəki zəngin kalium, natrium ilə birlikdə əməliyyata girərək orqanizmin su tarazlığını nizamlayar, ürəyin döyünməsini normallaşdırar. Bədəndəki kalium-natrium tarazlığını qoruyaraq, sinir sistemi və əzələlərin nizamlı işləməsinə kömək edər. Yenə kalium sayəsində, bədəndə şiş yaranmasına və qan şəkərinin düşməsinin qarşısını alar. Tərləmə səbəbiylə zəifləyən əzələləri canlandırar və onların daha asan hərəkət etməsini təmin edər. Bundan əlavə narın ürəyi qüvvətləndirici təsiri də vardır.

Quranda Diqqət Çəkilən Şəfa Qaynağı Bitki: Zeytun

Göydən suyu endirən Odur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində mal-qaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən, bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. (Nəhl surəsi, 10-11)

Son illərdə aparılan tədqiqatlar, zeytunun yalnız ləzzətli qida deyil, bununla yanaşı əhəmiyyətli sağlamlıq qaynağı olduğunu da ortaya qoymuşdur. İçində olan linoleik turşu sayəsində uşaq əmizdirən analar üçün son dərəcə faydalı qidadır. Linoleik turşunun əksikliyi, körpədəki inkişafın zəifləməsinə və bəzi dəri xəstəliklərinin ortaya çıxmasına səbəb olar. Bundan əlavə sağlamlıq təşkilatları, (Dünya Sağlamlıq Təşkilatı/WHO) damar sərtliyi, şəkər xəstəliyi nisbətinin yüksək olduğu cəmiyyətlərdə istifadə edilən yağların içindəki yağ turşusunun ən az 30%-ni linoleik turşu olmasını təklif edirlər ki, bu da zeytunun dəyərini böyük ölçüdə artırır.

Zeytunun faydaları yalnız linoleik turşuyla məhdudlaşmır. Tərkibindəki xlor sayəsində də qaraciyərin işinə köməkçi olar və beləcə orqanizmin tullantılardan xilas olmasını asanlaşdırar. Bununla yanaşı skelet quruluşu üzərində çox müsbət qatqısı vardır, hüzur və uzun ömür baxımından istifadə edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Həm də beyin arteriyalarının sağlamlığına da müsbət təsiri vardır.

Zeytunun insana təmin etdiyi bu faydalardan əlavə faydası da vardır. Zeytundan əldə edilən zeytun yağı da, əhəmiyyətli qida növüdür.

Zeytun yağı, digər qatı yağların əksinə, qandakı xolesterol nisbətini yüksəltmir, tam tərsinə nəzarət altında tutur. Bu xüsusiyyəti səbəbiylə, bütün mütəxəssislər tərəfindən ən çox tövsiyə edilən yağ növü olaraq bilinir. Həm də istər isti, istər soyuq həzm edilsin, zeytun yağı mədə turşusunu azaldaraq mədəni qastrit və xora kimi xəstəliklərə qarşı qoruyur.

Bununla yanaşı öd ifrazatını hərəkətə keçirərək, öd tərkibinin ən mükəmməl hala gəlməsini təmin edir. Öd kisəsinin boşalma əməliyyatını nizamlayır və öd daşı riskini azaldır.

Zeytun yağının tac (koronar) damar xəstəliyinin inkişafının qarşısını alan bəzi xüsusiyyətləri olduğu müəyyən olunmuşdur. Zeytun yağının qanda gəzən LDL adlı zərərli xolesterol səviyyəsini aşağı saldığı, HDL adlı faydalı xolesterol səviyyəsini isə yüksəltdiyi müəyyən olunmuşdur.

Tərkibindəki E, A, D, və K vitaminləri, uşaqların və yetkinlərin sümük inkişafına, minerallaşmasına köməkçi olması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir, kalsiumu sabitləyərək sümükləri gücləndirər. Zeytun yağı, böyümə göstərən orqanizmlər üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Antioksidan elementlər və insan üçün böyük əhəmiyyət daşıyan linoleik turşu kimi yağ turşuları ehtiva edər ki, bunlar hormonlara dəstək olar və bioloji hüceyrə pərdəsi sintezinə də köməkçi olarlar. Bu vitaminlər eyni zamanda, hüceyrə yeniləyici xüsusiyyətlərə sahib olmalarından ötəri, yaşlılıq müalicəsində də istifadə edilər, dərini bəsləyər və qoruyar.

Doğum əvvəli və sonrasında körpə beyninin və sinir sisteminin təbii inkişafında iştirak etməsindən ötəri mütəxəssislər tərəfindən, analara təklif edilən tək yağ, yenə zeytun yağıdır. Ana südünə yaxın miqdarda linoleik turşu ehtiva etməklə birlikdə yağsız inək südünə zeytun yağı qatıldığında ana südü qədər təbii qida qaynağı xüsusiyyəti qazanar. Ancaq sağlamlıq sahəsindəki ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti ürək və damar xəstəlikləri üzərində müsbət təsiridir. Zeytun yağı, bütün bu xüsusiyyətləri səbəbindən son illərdə mütəxəssislərin olduqca diqqətini çəkir.

Quranda Faydalarına Diqqət Çəkilən Xurma

Yer üzündə bir-birinə yaxın müxtəlif münbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin Biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da, bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. (Rad surəsi, 4)

Xurma da, Allahın Quranda diqqət çəkdiyi meyvədir. İsti iqlimlərdə quru torpaqda yetişən bu meyvənin faydalarına, Quranın Məryəm surəsində də diqqət çəkilmişdir. Allah doğum sancısı çəkən hz. Məryəmə xurma yeməsini vəhy edərək, bu bitkidə gizlənən sağlamlıq verici xüsusiyyətinə işarə etmişdir:

Məryəmin aşağı tərəfindən (İsa və ya Cəbrail) onu səsləyib dedi: “Qəm yemə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş, təzə xurma tökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun! ... (Məryəm surəsi, 24-26)

Şübhəsiz, ayədə xüsusilə xurmaya diqqət çəkilməsi son dərəcə hikmətlidir. Bu istiqamətdə xurmanın xüsusiyyətlərini araşdırdığımızda, ayələrdə diqqət çəkilən hikməti daha yaxşı anlayarıq.

Xurma hər şeydən əvvəl 50%-dən çox şəkər ilə son dərəcə bəsləyici qida dəyərinə malikdir, yüksək kalori ilə fruktoza və qlükozadan ibarətdir. Çox asan və sürətli şəkildə həzm edilər. Tərkibindəki şəkər, gərilən sinirləri rahatlaşdırar, psixoloji güvən verər. Bundan əlavə doğum əsnasında yaranan qan itkisi bədən şəkərinin də düşməsinə səbəb olar. Buna görə bədənə təkrar şəkər qəbul olmasını təmin edilməsi əhəmiyyətlidir və xurma bu mövzuda fayda verər, təzyiq düşməsinə də mane olar. Məsələn, ət də faydalı qidadır ancaq xüsusilə belə dövrdə təzə xurma qədər fayda verməz. Hətta bu dövrdə bol zülal ehtiva edən ətin çox istehlak edilməsi bədəndə zəhərlənməyə də səbəb ola bilər. Həzmi asan olan, yüngül tərəvəz, meyvə növü yeməklərin seçimi daha uyğun seçimdir.

Hz. Məryəmlə əlaqədar ayənin işarə etdiyi istiqamətdə xurma, hamilələr və əmizdirən qadınlar üçün də çox faydalıdır. Uşağın ana qarnında yaxşı inkişafını təmin edər və ananın zəifləməsinin qarşısını alar. Ananın südü bol və bəsləyici olar.

Eyni zamanda beyin üçün də son dərəcə faydalıdır. 2.2% nisbətində zülal, A vitamini, B1 və B2 vitaminləri ehtiva edir. Tərkibindəki zülal sayəsində bədənin xəstəliklərə və infeksiyalara qarşı qorunmasını təmin edər, hüceyrələri yeniləyər və bədən mayesini tarazlayar. Tərkibindəki A vitamini sayəsində, görmə gücü ilə bədən müqavimətini artırar, sümük və dişlərin güclənməsini təmin edər. B1 vitamini ilə sinir sisteminin sağlam olmasını asanlaşdırar. Orqanizmin karbohidratları enerjiyə çevirməsinə köməkçi olar. Iştaha və həzmi nizamlayar. Orqanizmin zülal və yağı maddələr mübadiləsi kimyəvi prosesinə girməsini təmin edər. B2 vitamini ilə də, bədənin enerji təmin etməsi və hüceyrələrin yenilənməsi üçün zülal, karbohidrat və yağların yandırılmasına köməkçi olar.

Bununla birlikdə, kalium, natrium, kalsium, dəmir, manqan və mis kimi orqanizm üçün lazımlı olan minerallara malikdir. Tərkibindəki kaliumun natrium ilə birlikdə fəaliyyət göstərməsi nəticəsində ürək ritmlərini normallaşdırar. Kalium, beyinə oksigen getməsinə də köməkçi olaraq aydın düşünmə qabiliyyətini təmin edər. Bununla birlikdə, bədən mayeləri üçün uyğun alkalik xüsusiyyəti təmin edər. Bədənin zəhərli tullantılarını çölə atması üçün böyrəkləri xəbərdar edər. Yüksək qan təzyiqini salmağa kömək edər və sağlam dəri yaranmasını təmin edər.

Xurmanın maraqlı xüsusiyyəti də, yetişdiyi mühitdə insanlar üçün son dərəcə faydalı xüsusiyyətlər daşımasıdır. Tərkibindəki zülal və şəkər, xurmanın ümumiyyətlə yetişdiyi çöl mühiti üçün ən bəsləyici qida növləridir.

Ana Südünün Faydalarını Göstərən İşarələr

Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən-günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükür et! Axır dönüş Mənədir. (Loğman surəsi, 14)

Ayədə diqqət çəkilən nöqtələrdən biri körpənin iki il boyunca ana südü ilə bəslənməsi ilə əlaqəlidir. Bilindiyi kimi ana südü körpənin bütün ehtiyacını qarşılayacaq xüsusiyyətdə olan qidadır. Allah, insanı hələ doğular doğulmaz, qoruma altına almış və ona dünya üzərində başqa heç bir qidadan əldə edə bilməyəcəyi qədər faydalı içəcək təqdim etmişdir.

Bu, körpə üçün son dərəcə həyati əhəmiyyət daşıyır çünki dünyaya gözlərini açdığı andan etibarən, bədəni artıq həyata uyğunlaşmaq məcburiyyətindədir. Və bu uyğunlaşma üçün də ilk şərt orqanizmin qüsursuz şəkildə bəslənərək güclənməsi və inkişafıdır.

Ana südü, tərkibindəki maddələr sayəsində həm yeni doğan körpə üçün mükəmməl qida qaynağıdır, həm də körpənin və ananın xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır. Həkimlər süni olaraq istehsal olan körpə yeməkləri ancaq südün qeyri-kafi olduğu vəziyyətlərdə istifadə edilməsi, uşağın xüsusilə ilk aylarda qəti olaraq ana südüylə bəslənməsi lazım olduğu mövzusunda həmfikirdirlər. Çünki körpə üçün, ana südünün yerini tam olaraq tutan, onunla eyni xüsusiyyətlərə sahib olan başqa qida yoxdur.

Bundan əlavə, son dərəcə möcüzəvi şəkildə hər ananın südü, körpənin ehtiyacına görə çıxarılar. Məsələn, erkən doğum etmiş anaların südləri, normal hamiləlik müddətini tamamlayan analarınkına nisbətlə çox daha fərqli və körpənin o an ehtiyaclarına cavab verə biləcək xüsusiyyətdədir.

Ana südünün başqa xüsusiyyəti də, antibakterial olmasıdır. Otaq istiliyində altı saat saxlanılan südlərdə bakteriyalar inkişaf edərək südü xarab etdiyi halda, bu müddət ərzində ana südündə bakteriya yaranmaz. Körpə tərəfindən son dərəcə asan həzm olan ana südünün mükəmməlliyinə dövrümüzün müasir texnologiyasının çıxardığı müasir körpə yeməklərinin heç biri çata bilməmişdir.

 

6 / total 9
"Harun Yəhyanın Quranın Həyata Təqdim Etdiyi Gözəlliklər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."