< <
6 / total: 9

Quranda Faydalarina Diqqət Çəkilən Qidalar

Bir insan Quran ayələrini dərindən düşündüyündə, Allahın kitabında insanın ehtiyac duyduğu hər mövzunu açıqladığını və həm dünyada, həm də axirətdə rahat edə bilməsi üçün insana müxtəlif yollar göstərdiyini fərq edər. Düşünən insanın, Quran ayələrində diqqətini çəkəcək mövzulardan biri də, Allahın insan həyatına və sağlamlığına ən uyğun qidalara, müxtəlif şəkillərdə işarə etməsidir.

Quranda Adı Keçən Meyvələr

Quranda diqqət çəkilən qidalardan biri, bu gün bir çox xəstəliyin qarşısını alan ya da müalicə edici təsiri olduğu elmi olaraq dəqiqləşən meyvələrdir. İnsan orqanizminə çox faydaları olan bu qida növləri, eyni zamanda xoşuna gələn yeməkdir. Allah Quranda, yaratdığı meyvələrin müxtəlifliyinə və gözəlliklərinə diqqət çəkərkən, insanları bunların yaranmalarındakı möcüzəvi detalları düşünməyə də dəvət etmişdir:

Göydən su endirən Odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarırıq. Xurma ağacının tumurcuqlarından, sallanmış salxımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk. Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. (Ənam surəsi, 99)

Yer üzündə yüzlərlə ayrı növdə, ayrı dadda, ayrı rəngdə və qoxudakı meyvənin yaranması üçün Allah, eyni torpağı və suyu səbəb etmişdir. Ayədə “bir-birinə sarmaşmış dənələr çıxartdıq” ifadəsiylə izah edildiyi kimi toxumun illərlə bitib tükənmədən davamlı məhsul verməsi, üzərində düşünülməli mövzulardandır.

Meyvələrin yaradılması qədər, ehtiva etdikləri vitamin və mineralların bolluğu da insanları düşünməyə təşviq edir. Qapqara palçığın içərisində yetişən və torpaqla nə qoxu, nə dad, nə də rəng olaraq ən kiçik bənzərliyi olmayan meyvələr, torpaqdan yalnız insanlar üçün lazımlı olacaq mineralları mənimsəyib alarlar. Bu xüsusiyyətləri sayəsində də, insan sağlamlığına böyük qatqıları olar. Ancaq nə torpağın meyvəyə hansı xüsusiyyətləri qazandıracağını bilməsi, nə də meyvənin şüurlu şəkildə, torpağı komponentləri ayırıb özü üçün lazımlı olan maddələri müəyyən edilmiş nisbətdə ala bilməsi mümkün deyil. Halbuki bu sistem elə mükəmməl nizam içərisində işləyir ki, hər meyvə cinsi, sabit rəng, dad və qoxu, həm də sabit nisbətlərdə mineral və vitamin ehtiva edər. Məsələn, qarpız heç vaxt qırmızı yerinə mavi olmaz, şirin yerinə turş olmaz, ya da özünə xas qoxusu yerinə torpaq qoxusu verməz.

Məhz bu nizamı bütün kainatın tək hakimi, tək ilahı olan Allah qurmuş və insanların üzərində düşünüb şükür etməsi üçün gözlər önünə sərmişdir.

Quranda adı keçən çoxlu sayda meyvə növü vardır. Bu meyvələrin böyük qismi, inananlara cənnətdə də təqdim ediləcək nemətlərdir. Bu hissədə Allahın faydalarına işarə etdiyi meyvələrin orqanizmə olan faydalarına qısaca toxunacağıq.

Albalının Təmin Etdiyi Faydalar

Yüklü budaqları bükülmüş albalı (ağacları) (Vaqiə surəsi, 28)

Albalı, orqanizmi zəhərli maddələrdən təmizləyən meyvədir. Böyrəkləri təsirli şəkildə işlədər, bu səbəbdən bədəndə yığılan sidik cövhəri turşusu və duzlarının çölə atılmasını təmin edər. Bu sayədə romantizmi, kirəclənmə və damar sərtliyi kimi xəstəliklərin də qarşısı alınmış olar. Bundan əlavə albalıda olan kinik turşu, böyrəklərdə qum və daş yaranmasının qarşısını alar, əgər belə bir şey varsa da zaman keçdikcə tökülməsini təmin edər. Albalının böyrək daşıyla yanaşı, öd daşını da salma təsiri vardır. Bundan başqa qandakı zərərli maddələri çölə ataraq qanı təmizləyər. Bu səbəbdən qan çirklənməsi nəticəsi yaranan sızanaq bənzəri dəri problemlərini aradan qaldırar.

Böyrək, öd kisəsi, dəri və qana təmin etdiyi faydalarla yanaşı albalı eyni zamanda qaraciyər üçün də faydalıdır. Müxtəlif xəstəliklər səbəbiylə ya da çox dərman alınmasından qaynaqlanan zəhərlənmə nəticəsi şişən qaraciyərin şişliyini azaldar, yüngülləşdirər və sağalmasına kömək olar.

Albalıda olan şəkər qana çox tez qarışar. Bu da orqanizmə bol miqdarda mineral duzlar və vitamin verərək, bədənin xəstəliklərə qarşı dözümlülüyünün artmasını təmin edər. Həm də albalının içində bol miqdarda fosfor olması da, sinirləri qüvvətləndirər.

Qısaca bu cür çox sayda faydası olduğu aydın olan albalı, Allahın qullarına təqdim etdiyi ikramdır. Milyonlarla ildir heç dəyişmədən, dünyanın hər yerində eyni dad, qoxu, görünüş ilə varlığını davam etdirən albalı, eyni zamanda da onlara sağlamlıq təqdim edən qidadır.

Cənnət Meyvəsi: Banan

Quranda albalı kimi cənnət meyvələri arasında adı keçən başqa meyvə də banandır. Cənnət təsvirlərinin edildiyi ayələrdə, Allah bu meyvələrdən belə bəhs edir:

Onlar tikansız sidr ağacları arasında, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində (Vaqiə surəsi, 28-33)

Əlbəttə cənnətdəki banan da digər bütün nemətlər kimi, dünyadakından daha qüsursuz, heç vaxt xarab olmayan, çox ləzzətli, gözəl qoxulu və hətta bəlkə bizim xəyal edə bilməyəcəyimiz qədər mükəmməl meyvədir. Ancaq Allah dünyada da bu cənnət nemətinin bənzərini yaratmış və möminləri bu meyvədən faydalandırmışdır.

Son dərəcə bəsləyici meyvə olan bananın tərkibində 75% nisbətində su, 1,3% nisbətində zülal və 0,6% nisbətində də yağ var. Geri qalanı isə müxtəlif karbohidratlardan və əhəmiyyətli ölçüdə kaliumdan ibarətdir. Bir çox xəstəliyin müalicəsində faydalı olduğu kimi xüsusilə də, qızdırma, həzm pozğunluğu, əzələ qıc olmaları və əzələ zəifliyi kimi vəziyyətlərdə tövsiyə edilir. Ehtiva etdiyi yüksək nisbətdəki kalium sayəsində, tullantıların vücuddan çölə atılması əməliyyatını asanlaşdırar.

Qan təzyiqinin düşməsini təmin edər. Bununla yanaşı banan, allergiya müalicəsində də istifadə edilir. İçindəki kalium, natrium ilə birlikdə işləyərək hüceyrə və əzələ inkişafını təmin edər, orqanizmin su tarazlığını nizamlayar və ürəyin normal vəziyyətdə döyünməsini təmin edər. Əgər orqanizmdəki natrium-kalium tarazlığı pozulsa, sinir sistemi və əzələlərin fəaliyyətlərində nizamsızlıq meydana gələr. Bu səbəblə kalium tarazlığının qorunması orqanizm üçün son dərəcə əhəmiyyətli mövzudur. Bundan əlavə kalium əksikliyi, bədəndə şiş yaranmasına və qan şəkərinin düşməsinə gətirib çıxaracağı üçün, bəhs olunan tarazlığın qorunması olduqca mühümdür.

Tərkibindəki B6 vitamini sayəsində, zülal və amin turşularının bir çox kimyəvi reaksiyaya girməsində banan, aktiv vəzifə alar. Həm də beynin normal funksiyalarını reallaşdırmasına köməkçi olar. Qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasını dəstəkləyər. Bununla yanaşı bədən mayeləri arasındakı kimyəvi tarazlığı təmin edər. Enerji istehsalına köməkçi olar və stressə qarşı iradə təmin edər. Tərkibində olan karbohidrat, yağ və zülalın metabolik əməliyyatları əsnasında köməkçi ferment funksiyası yerinə yetirər. Həm də bəzi anemiya (qansızlıq) növlərini müalicə edər. Hüceyrə və əzələ inkişafında və bədənin maye tarazlığının qorumasında aktiv rol oynayar. Ürək xəstəliklərində də, müalicə edici təsiri vardır. Tərkibindəki B6 vitaminin əskikliyində isə yorğunluq, şüur bulanıqlığı, əsəbilik, yuxusuzluq, qansızlıq, böyrək daşları və dəri toxumasının pozulması kimi xəstəliklər ortaya çıxar.

İnsanı yaradan Allah, bu meyvəni və ondakı faydaları da yaratmış, Qurandakı işarələrlə insanı bu faydalara yönəltmişdir. Allah bir ayəsində insana istədiyi, ehtiyac duyduğu hər şeyi verdiyini bildirmiş və nankor olmaqdan çəkinməsini xatırlatmışdır:

O sizə istədiyiniz hər şeydən vermidir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, çox nankordur. (İbrahim surəsi, 34)

Üzümün İnsan Həyatındakı Yeri

Sonra həmin su ilə xurma ağaclarını və üzüm bağlarını sizin üçün yetişdirdik. Sizin üçün orada yediyiniz çoxlu meyvələr vardır. (Muminun surəsi, 19)

Üzüm, qida dəyərinin yüksək olması, vitamin və mineral maddələr cəhətdən zənginliyi səbəbiylə əhəmiyyətli qida qaynağıdır. Üzümün içərisində 20-25% nisbətində qana sürətli qarışan şəkər mövcuddur. Bu baxımdan fiziki və zehni iş görən kəslər üçün olduqca faydalıdır; fiziki və zehni yorğunluğu, qansızlığı aradan qaldırar. Tərkibindəki bol dəmir və şəkər sayəsində, bədəndə qan istehsalını artırar. Bundan əlavə qaraciyər, böyrək və həzm sistemi xəstəliklərində təbii dərman təsirinə malikdir. Böyrəkləri işlədər, bədəndə yığılmış sidik cövhəri bənzəri tullantı maddələrin böyrəklər vasitəsilə xaric olmasını təmin edər. Eyni zamanda bədəndəki çoxlu suyu da xaric edərək, yüksək təzyiqi salar. Mədələrində xora və ya qastriti olan kəslərə, oynaq, incə bağırsaq iltihabı və revmatizmi olanlara, qaraciyər və dalağı şişmiş xəstələrə və zəhərlənənlərə üzüm suyu içmələri tövsiyə edilir. Bununla yanaşı ürək əzələlərini qüvvətləndirər. Bronxit və öskürəyə qarşı yaxşı təsirə malikdir. Qanı təmizləyərək, dərinin gözəlləşdirər. Üzüm suyu, süd ifrazatının artmasını təmin etdiyi üçün analara xüsusilə tövsiyə edilir. Üzümdə olan bəzi kimyəvi maddələr dəri xərçənginə tutulma ehtimalını azaldar.

Kalium Anbarı: Nar

Talvar üzərində olan və talvarsız öz gövdəsi üzərində duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan Odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. (Ənam surəsi, 141)

Quran ayələrində adı çəkilən başqa meyvə də nardır. Nar, bol miqdarda kalium, fosfor, kalsium, dəmir, natrium kimi minerallar ilə A, B1, B2, B3 və C vitaminləri ehtiva edir. Tərkibindəki zəngin kalium, natrium ilə birlikdə əməliyyata girərək orqanizmin su tarazlığını nizamlayar, ürəyin döyünməsini normallaşdırar. Bədəndəki kalium-natrium tarazlığını qoruyaraq, sinir sistemi və əzələlərin nizamlı işləməsinə kömək edər. Yenə kalium sayəsində, bədəndə şiş yaranmasına və qan şəkərinin düşməsinin qarşısını alar. Tərləmə səbəbiylə zəifləyən əzələləri canlandırar və onların daha asan hərəkət etməsini təmin edər. Bundan əlavə narın ürəyi qüvvətləndirici təsiri də vardır.

Quranda Diqqət Çəkilən Şəfa Qaynağı Bitki: Zeytun

Göydən suyu endirən Odur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində mal-qaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Allah onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən, bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. (Nəhl surəsi, 10-11)

Son illərdə aparılan tədqiqatlar, zeytunun yalnız ləzzətli qida deyil, bununla yanaşı əhəmiyyətli sağlamlıq qaynağı olduğunu da ortaya qoymuşdur. İçində olan linoleik turşu sayəsində uşaq əmizdirən analar üçün son dərəcə faydalı qidadır. Linoleik turşunun əksikliyi, körpədəki inkişafın zəifləməsinə və bəzi dəri xəstəliklərinin ortaya çıxmasına səbəb olar. Bundan əlavə sağlamlıq təşkilatları, (Dünya Sağlamlıq Təşkilatı/WHO) damar sərtliyi, şəkər xəstəliyi nisbətinin yüksək olduğu cəmiyyətlərdə istifadə edilən yağların içindəki yağ turşusunun ən az 30%-ni linoleik turşu olmasını təklif edirlər ki, bu da zeytunun dəyərini böyük ölçüdə artırır.

Zeytunun faydaları yalnız linoleik turşuyla məhdudlaşmır. Tərkibindəki xlor sayəsində də qaraciyərin işinə köməkçi olar və beləcə orqanizmin tullantılardan xilas olmasını asanlaşdırar. Bununla yanaşı skelet quruluşu üzərində çox müsbət qatqısı vardır, hüzur və uzun ömür baxımından istifadə edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Həm də beyin arteriyalarının sağlamlığına da müsbət təsiri vardır.

Zeytunun insana təmin etdiyi bu faydalardan əlavə faydası da vardır. Zeytundan əldə edilən zeytun yağı da, əhəmiyyətli qida növüdür.

Zeytun yağı, digər qatı yağların əksinə, qandakı xolesterol nisbətini yüksəltmir, tam tərsinə nəzarət altında tutur. Bu xüsusiyyəti səbəbiylə, bütün mütəxəssislər tərəfindən ən çox tövsiyə edilən yağ növü olaraq bilinir. Həm də istər isti, istər soyuq həzm edilsin, zeytun yağı mədə turşusunu azaldaraq mədəni qastrit və xora kimi xəstəliklərə qarşı qoruyur.

Bununla yanaşı öd ifrazatını hərəkətə keçirərək, öd tərkibinin ən mükəmməl hala gəlməsini təmin edir. Öd kisəsinin boşalma əməliyyatını nizamlayır və öd daşı riskini azaldır.

Zeytun yağının tac (koronar) damar xəstəliyinin inkişafının qarşısını alan bəzi xüsusiyyətləri olduğu müəyyən olunmuşdur. Zeytun yağının qanda gəzən LDL adlı zərərli xolesterol səviyyəsini aşağı saldığı, HDL adlı faydalı xolesterol səviyyəsini isə yüksəltdiyi müəyyən olunmuşdur.

Tərkibindəki E, A, D, və K vitaminləri, uşaqların və yetkinlərin sümük inkişafına, minerallaşmasına köməkçi olması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir, kalsiumu sabitləyərək sümükləri gücləndirər. Zeytun yağı, böyümə göstərən orqanizmlər üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Antioksidan elementlər və insan üçün böyük əhəmiyyət daşıyan linoleik turşu kimi yağ turşuları ehtiva edər ki, bunlar hormonlara dəstək olar və bioloji hüceyrə pərdəsi sintezinə də köməkçi olarlar. Bu vitaminlər eyni zamanda, hüceyrə yeniləyici xüsusiyyətlərə sahib olmalarından ötəri, yaşlılıq müalicəsində də istifadə edilər, dərini bəsləyər və qoruyar.

Doğum əvvəli və sonrasında körpə beyninin və sinir sisteminin təbii inkişafında iştirak etməsindən ötəri mütəxəssislər tərəfindən, analara təklif edilən tək yağ, yenə zeytun yağıdır. Ana südünə yaxın miqdarda linoleik turşu ehtiva etməklə birlikdə yağsız inək südünə zeytun yağı qatıldığında ana südü qədər təbii qida qaynağı xüsusiyyəti qazanar. Ancaq sağlamlıq sahəsindəki ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti ürək və damar xəstəlikləri üzərində müsbət təsiridir. Zeytun yağı, bütün bu xüsusiyyətləri səbəbindən son illərdə mütəxəssislərin olduqca diqqətini çəkir.

Quranda Faydalarına Diqqət Çəkilən Xurma

Yer üzündə bir-birinə yaxın müxtəlif münbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin Biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da, bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. (Rad surəsi, 4)

Xurma da, Allahın Quranda diqqət çəkdiyi meyvədir. İsti iqlimlərdə quru torpaqda yetişən bu meyvənin faydalarına, Quranın Məryəm surəsində də diqqət çəkilmişdir. Allah doğum sancısı çəkən hz. Məryəmə xurma yeməsini vəhy edərək, bu bitkidə gizlənən sağlamlıq verici xüsusiyyətinə işarə etmişdir:

Məryəmin aşağı tərəfindən (İsa və ya Cəbrail) onu səsləyib dedi: “Qəm yemə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş, təzə xurma tökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun! ... (Məryəm surəsi, 24-26)

Şübhəsiz, ayədə xüsusilə xurmaya diqqət çəkilməsi son dərəcə hikmətlidir. Bu istiqamətdə xurmanın xüsusiyyətlərini araşdırdığımızda, ayələrdə diqqət çəkilən hikməti daha yaxşı anlayarıq.

Xurma hər şeydən əvvəl 50%-dən çox şəkər ilə son dərəcə bəsləyici qida dəyərinə malikdir, yüksək kalori ilə fruktoza və qlükozadan ibarətdir. Çox asan və sürətli şəkildə həzm edilər. Tərkibindəki şəkər, gərilən sinirləri rahatlaşdırar, psixoloji güvən verər. Bundan əlavə doğum əsnasında yaranan qan itkisi bədən şəkərinin də düşməsinə səbəb olar. Buna görə bədənə təkrar şəkər qəbul olmasını təmin edilməsi əhəmiyyətlidir və xurma bu mövzuda fayda verər, təzyiq düşməsinə də mane olar. Məsələn, ət də faydalı qidadır ancaq xüsusilə belə dövrdə təzə xurma qədər fayda verməz. Hətta bu dövrdə bol zülal ehtiva edən ətin çox istehlak edilməsi bədəndə zəhərlənməyə də səbəb ola bilər. Həzmi asan olan, yüngül tərəvəz, meyvə növü yeməklərin seçimi daha uyğun seçimdir.

Hz. Məryəmlə əlaqədar ayənin işarə etdiyi istiqamətdə xurma, hamilələr və əmizdirən qadınlar üçün də çox faydalıdır. Uşağın ana qarnında yaxşı inkişafını təmin edər və ananın zəifləməsinin qarşısını alar. Ananın südü bol və bəsləyici olar.

Eyni zamanda beyin üçün də son dərəcə faydalıdır. 2.2% nisbətində zülal, A vitamini, B1 və B2 vitaminləri ehtiva edir. Tərkibindəki zülal sayəsində bədənin xəstəliklərə və infeksiyalara qarşı qorunmasını təmin edər, hüceyrələri yeniləyər və bədən mayesini tarazlayar. Tərkibindəki A vitamini sayəsində, görmə gücü ilə bədən müqavimətini artırar, sümük və dişlərin güclənməsini təmin edər. B1 vitamini ilə sinir sisteminin sağlam olmasını asanlaşdırar. Orqanizmin karbohidratları enerjiyə çevirməsinə köməkçi olar. Iştaha və həzmi nizamlayar. Orqanizmin zülal və yağı maddələr mübadiləsi kimyəvi prosesinə girməsini təmin edər. B2 vitamini ilə də, bədənin enerji təmin etməsi və hüceyrələrin yenilənməsi üçün zülal, karbohidrat və yağların yandırılmasına köməkçi olar.

Bununla birlikdə, kalium, natrium, kalsium, dəmir, manqan və mis kimi orqanizm üçün lazımlı olan minerallara malikdir. Tərkibindəki kaliumun natrium ilə birlikdə fəaliyyət göstərməsi nəticəsində ürək ritmlərini normallaşdırar. Kalium, beyinə oksigen getməsinə də köməkçi olaraq aydın düşünmə qabiliyyətini təmin edər. Bununla birlikdə, bədən mayeləri üçün uyğun alkalik xüsusiyyəti təmin edər. Bədənin zəhərli tullantılarını çölə atması üçün böyrəkləri xəbərdar edər. Yüksək qan təzyiqini salmağa kömək edər və sağlam dəri yaranmasını təmin edər.

Xurmanın maraqlı xüsusiyyəti də, yetişdiyi mühitdə insanlar üçün son dərəcə faydalı xüsusiyyətlər daşımasıdır. Tərkibindəki zülal və şəkər, xurmanın ümumiyyətlə yetişdiyi çöl mühiti üçün ən bəsləyici qida növləridir.

Ana Südünün Faydalarını Göstərən İşarələr

Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən-günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükür et! Axır dönüş Mənədir. (Loğman surəsi, 14)

Ayədə diqqət çəkilən nöqtələrdən biri körpənin iki il boyunca ana südü ilə bəslənməsi ilə əlaqəlidir. Bilindiyi kimi ana südü körpənin bütün ehtiyacını qarşılayacaq xüsusiyyətdə olan qidadır. Allah, insanı hələ doğular doğulmaz, qoruma altına almış və ona dünya üzərində başqa heç bir qidadan əldə edə bilməyəcəyi qədər faydalı içəcək təqdim etmişdir.

Bu, körpə üçün son dərəcə həyati əhəmiyyət daşıyır çünki dünyaya gözlərini açdığı andan etibarən, bədəni artıq həyata uyğunlaşmaq məcburiyyətindədir. Və bu uyğunlaşma üçün də ilk şərt orqanizmin qüsursuz şəkildə bəslənərək güclənməsi və inkişafıdır.

Ana südü, tərkibindəki maddələr sayəsində həm yeni doğan körpə üçün mükəmməl qida qaynağıdır, həm də körpənin və ananın xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır. Həkimlər süni olaraq istehsal olan körpə yeməkləri ancaq südün qeyri-kafi olduğu vəziyyətlərdə istifadə edilməsi, uşağın xüsusilə ilk aylarda qəti olaraq ana südüylə bəslənməsi lazım olduğu mövzusunda həmfikirdirlər. Çünki körpə üçün, ana südünün yerini tam olaraq tutan, onunla eyni xüsusiyyətlərə sahib olan başqa qida yoxdur.

Bundan əlavə, son dərəcə möcüzəvi şəkildə hər ananın südü, körpənin ehtiyacına görə çıxarılar. Məsələn, erkən doğum etmiş anaların südləri, normal hamiləlik müddətini tamamlayan analarınkına nisbətlə çox daha fərqli və körpənin o an ehtiyaclarına cavab verə biləcək xüsusiyyətdədir.

Ana südünün başqa xüsusiyyəti də, antibakterial olmasıdır. Otaq istiliyində altı saat saxlanılan südlərdə bakteriyalar inkişaf edərək südü xarab etdiyi halda, bu müddət ərzində ana südündə bakteriya yaranmaz. Körpə tərəfindən son dərəcə asan həzm olan ana südünün mükəmməlliyinə dövrümüzün müasir texnologiyasının çıxardığı müasir körpə yeməklərinin heç biri çata bilməmişdir.

 

6 / total 9
"Harun Yəhyanın Quranın Həyata Təqdim Etdiyi Gözəlliklər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top